Porovnejte přehledně akční nabídky pojišťoven!

1. Základní údaje

2. Místo pojištění

3. Stavba (trvale obývaná)

Vizualizace

Nemovitost nelze pojistit.

4.Další vedlejší stavby na pozemku

3. Domácnost (trvale obývaná)

4. Doplňková pojištění

5. Pojistník (osoba, která uzavírá pojištění)

5.a Korespondenční adresa

6 Platba

Zobrazit poučení.
Resort Finance, s.r.o.
U Stadionu 2459/1
796 01 Prostějov
IČ: 277 42 903
e-mail: info@resfinance.cz
Zapsaná v registru ČNB